کتاب نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا 2021

برای دریافت کتاب نمایشگاه با ما در ارتباط باشید.

تلفن: (۱۰خط) ۴۴۰۹۸۸۹۱
فاکس: ۴۴۰۵۵۰۷۷ – ۸۹۷۷۶۶۵۰
ایمیل: info@parspegahtejarat.com