پاویون جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین المللی فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر 19 الی 23 مردادماه  98  ترکمنستان- آوازا

شرکت کنندگان در این همایش که از کشورهایی چون: ترکمنستان، روسیه، بلژیک، اتریش، بلاروس، گرجستان، قزاقسنان، ایران، لهستان، استونی، عربستان سعودی و چند کشور دیگر سرکت کردند، موضوعات مختلفی از جمله قابلیت بنادر این دریای مهم بین المللی به ویژه بندر ترکمن باشی را برای پذیرش کشتی های باری، وضعیت ساختارهای جاده ای و راه آهن آن، تجربه انجام پروژه های حمل و نقل در ترکمنستان مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.
این کنفرانس همچنین ضمن تاکید بر اهمیت راهبردی بین المللی سیستم حمل و نقل باری در دریای خزر، بر ایجاد راه های دسترسی بنادر خزر به بنادر دریای سیاه و دریای مدیترانه تاکید شد تا کشورهای ساحلی این دریا بتوانند از طریق این مسیرهای جدید آبی (آبراه) با کشورهای اروپایی، خاور میانه، جنوب آسیا و منطقه آسیا و اقیانوسیه ارتباط برقرار کنند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین تلاش کردند با یافتن راه حل هایی برای گسترش امکانان بندرگاهی و حمل و نقل دریایی، زمینه را برای کاهش مسیرهای حمل و نقل خشکی برای مبادله محموله های باری میان کشورهای حاشیه دریای خزر، در حاشیه خزر، زمین های حمل و نقل و پشتیبانی از ارتباطات کشورهای خزر با کشورهای حوزه دریای بالتیک، کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس بهتر فراهم آورند.