برای ثبت نام در رویدادها می توانید با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

نمایشگاه و رویدادهای شرکت ITF Group و شرکت پارس پگاه تجارت در سال 1401

نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر باکو آذربایجان برگزار شد

نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر عشق آباد ترکمنستان

brochure Turkmenistan feb 2022

نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی آستاراخان – روسیه