اطلاع رسانی و دعوت از روسا و مدیران جهت شرکت در نمایشگاه بازرگانی و صنعت ترکمنستان عشق آباد – 3 الی 6 اسفند 1400

نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها با برگزارکنندگان نمایشگاهها و رویدادها

رشد ۸۴ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در ۲۰۲۱