مصاحبه خبرگزاری ایرنا با جناب آقای حسن مرتجی

در مورخ 25 اردبیهشت 1400 خبرگزاری ایرنا مصاحبه ای با جناب آقای مرتجی مدیرعامل شرکت پارس پگاه تجارت انجام داد. لینک خبر در سایت خبر گزاری ایرنا ارمنستان دروازه تجارت ایران با اوراسیا و اروپا می باشد. خلاصه مصاحبه: ۱-آمارصادرات خدمات و محصولات ایرانی به ارمنستان نسبت به جمعیت این کشور، درسالهای ۹۷ تاکنون به […]