صادرات ایران به ترکمنستان نزدیک به ۶ برابر افزایش یافته است

Conference and exhibition of Caspian littoral states 07-2018

تصاویر اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین کشورهای ساحلی خزر آوازه 1398

کتاب نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا 2021

بازدید جناب آقای شافعی از نمایشگاه بین المللی فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر 19 الی 23 مردادماه 98 ترکمنستان- آوازا