پاویون جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین المللی فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر 19 الی 23 مردادماه 98 ترکمنستان- آوازا