برنامه زمان بندی نمایشگاه

برنامه زمان بندی اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان – اوراسیا

Yerevan Expo Opennings banners 2

بنرهای افتتاحیه نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا