تبلیغات نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا ارمنستان 2021 در ایروان

فیلم و عکس های تبلیغات نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا در بیلبوردها و LED Billboard های ارمنستان در ذیل قابل مشاهده است.

 

عنوان، تاریخ و اطلاعات نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا ارمنستان در سایت نمایشگاهی ایروان اکسپو منتشر شد. همچنین، برای مشاهده اطلاعات به سایت زیر مراجعه نمایید.

سایت نمایشگاه ایروان اکسپو