پاویون جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین المللی فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر 19 الی 23 مردادماه 98 ترکمنستان- آوازا

عکس هایی نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا 1400 توسط شرکت کنندگان

Yerevan Expo Openning 2021-2

سخنرانان اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوارسیا 1400

گزارش اولیه نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان – اوراسیا 1400

پوشش خبری نمایشگاه ایروان ۲۰۲۱

پوشش خبری برگزاری اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا توسط خبرگزاری های کشورهای عضو اوراسیا

Yerevan Expo Openning 2021-1

روز افتتاحیه در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا

برنامه زمان بندی نمایشگاه

برنامه زمان بندی اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان – اوراسیا

Yerevan Expo Opennings banners 2

بنرهای افتتاحیه نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا

Facebook ads

تبلیغات نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی – صنعتی ارمنستان – اوراسیا در رادیو، تلوزیون و فیسبوک

اسامی رؤسا و دبیران اوراسیا در نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی صنعتی اوراسیا ارمنستان