اولین کارگاه توسعه صادرات

با حضور قهرمانان ملی صادرات کشور
ارتقاء کسب و کار و تجارت با جمهوری های CIS
به همراه حضور و مشارکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت باکو، ۱۴-۱۹ آبان ماه ۹۸