نمایشگاه و رویدادهای شرکت ITF Group و شرکت پارس پگاه تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

آستاراخان، روسیه

۲۵ الی ۲۷ آبان ۱۴۰۰

Астрахань, Россия November 25-27, 2021
عشق‌آباد، ترکمنستان

۵ الی ۷ آذر ۱۴۰۰

باکو، آذربایجان

نیمه دوم بهمن ۱۴۰۰

مسقط، عمان

۸ الی ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

مسقط، عمان 8 الی 10 اسفند 1400