نمایشگاه و رویدادهای شرکت ITF Group و شرکت پارس پگاه تجارت در سال ۱۴۰۰

باکو، آذربایجان

29 شهریور الی 1 مهر 1400

باکو، آذربایجان 29 شهریور الی 1 مهر 1400
آستاراخان، روسیه

20 الی 22 مهر 1400

آستاراخان، روسیه 20 الی 22 مهر 1400
عشق‌آباد، ترکمنستان

18 الی 20 آبان 1400

مسقط، عمان

5 الی 7 آبان 1400

مسقط، عمان 5 الی 7 آبان 1400
ایروان، ارمنستان

2 الی 5 آذر 1400

ایروان، ارمنستان 2 الی 5 آذر 1400