مشارکت کشورهای عضو اوراسیا در نمایشگاه تجارت صنعتی ارمنستان اوراسیا

قابل توجه مخاطبان عزیز

تا تاریخ 20/11/2021، 63 شرکت از ارمنستان، روسیه، قزاقستان و  قرقیزستان به شرکت کنندگان در نمایشگاه تجاری صنعتی اوراسیا ارمنستان اضافه شد.

شما می توانید لیست شرکت های ثبت شده را مشاهده کنید.