پاویون جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین کشورهای ساحلی خزر

۲۰ و ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸ ترکمنستان، آوازا