پاویون جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین کشورهای ساحلی خزر

۲۰ و ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸ ترکمنستان، آوازا

پایان مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام این نمایشگاه پایان یافته است