تبلیغات نمایشگاه و کنفرانس بازرگانی – صنعتی ارمنستان – اوراسیا در رادیو، تلوزیون و فیسبوک

بازدیدکنندگان گرامی

از تاریخ 18 نوامبر تبلیغات نمایشگاه در رادیو و تلوزیون ارمنستان پخش می گردد. شما می توانید برنامه های پخش تبلیغات را در رادیو و تلوزیون را در ذیل همین پست مشاهده فرمایید.

همچنین تبلیغات نمایشگاه در فیسبوک نیز ادامه دارد.

Facebook ads

Facebook ads