برنامه زمان بندی اولین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان – اوراسیا

در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ارمنستان اوراسیا مقامات عالی رتبه به نمایندگی از سازمان های دولتی و تجاری، بیش از ۲۰۰ نماینده ی شرکت ها، هلدینگ های بزرگ تجاری و صنعتی، مدیران و اعضای انجمن ها و اتحادیه های تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت ایران، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند.

برنامه زمان بندی نمایشگاه