پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران

۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ روسیه فدراتیو، آستراخان

پایان مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام این نمایشگاه پایان یافته است