نمایشگاه بین المللی صنعت

۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۸ باکو، آذربایجان

فرصت باقیمانده تا برگزاری این رویداد

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه